Results for Amateur Senior IV Pre-Champ American Rhythm Mambo

< Go Back
Round
Number Couple Place
Shawn Fisher
Yelena Vesnovskiy
Katusha Wilder
Vladimir Karpov
Irina Trebunskaya
253 & 112112
244 & 221221