Results for Amateur Senior IV Silver American Rhythm Bolero

< Go Back
Round
Number Couple Place
Shawn Fisher
Yelena Vesnovskiy
Katusha Wilder
Vladimir Karpov
Irina Trebunskaya
200 & 111111